Katedra fotografie FAMU

Michael Dvořák

studium mezi lety 2002 - 2005

Studovaný program: CZ/Bc