Katedra fotografie FAMU

Matěj Mlčoch

studium mezi lety 1996 - 2005

Studovaný program: CZ/Bc+Mg