Katedra fotografie FAMU

Matěj Adámek

studium mezi lety 2008 - 2012

Studovaný program: CZ/Bc