Katedra fotografie FAMU

Mária Kubinová

studium mezi lety 2007 - 2012

Studovaný program: CZ/Mg