Katedra fotografie FAMU

Jiří Víšek

studium ukončeno v roce 1986

Studovaný program: umělecká fotografie