Katedra fotografie FAMU

Jiří Poláček

studium ukončeno v roce 1978

Studovaný program: umělecká fotografie