Katedra fotografie FAMU

Jiří Mašek

studium mezi lety 1989 - 1992

Studovaný program: umělecká fotografie.