Katedra fotografie FAMU

Jiří Makovec

studium mezi lety 1998 - 2004

Studovaný program: CZ/Bc+Mg