Katedra fotografie FAMU

Jiří Macht

studium mezi lety 1996 - 2003

Studovaný program: CZ/Bc+Mg