Katedra fotografie FAMU

Jiří Kudělka

studium mezi lety 1990 - 1991

Studovaný program: umělecká fotografie.