Katedra fotografie FAMU

Jiří Ksandr

studium ukončeno v roce 1978

Studovaný program: umělecká fotografie