Katedra fotografie FAMU

Jiří Korecky

studium ukončeno v roce 1989

Studovaný program: umělecká fotografie