Katedra fotografie FAMU

Jiří Koliš

studium ukončeno v roce 1986

Studovaný program: umělecká fotografie