Katedra fotografie FAMU

Jiří Erml

studium ukončeno v roce 1970

Studovaný program: umělecká fotografie