Katedra fotografie FAMU

Jiří Coubal

studium mezi lety 2000 - 2007

Studovaný program: CZ/Bc+Mg