Katedra fotografie FAMU

Jiří Cajska

studium mezi lety 1989 - 1994

Studovaný program: umělecká fotografie.