Katedra fotografie FAMU

Jiří Bursík

studium ukončeno v roce 1981

Studovaný program: umělecká fotografie