Katedra fotografie FAMU

Jindřich Přibík

studium ukončeno v roce 1970

Studovaný program: umělecká fotografie
Webové stránky: Maříž u Slavonic