Katedra fotografie FAMU

Jaroslava Wágnerová

studium mezi lety 1996 - 2002

Studovaný program: CZ/Mg