Katedra fotografie FAMU

Jaroslava Šnajberková

studium mezi lety 2004 - 2010

Studovaný program: CZ/Bc+Mg