Katedra fotografie FAMU

Jaroslav Ředina

studium mezi lety 1985 - 1992

Studovaný program: umělecká fotografie.