Katedra fotografie FAMU

Jarmila Uhlíková

studium mezi lety 2008 - 2011

Studovaný program: CZ/Mg