Katedra fotografie FAMU

Jana Szúcsová

studium mezi lety 1989 - 1995

Studovaný program: umělecká fotografie.