Katedra fotografie FAMU

Jana Nováková

studium mezi lety 1999 - 2002

Studovaný program: CZ/Bc