Katedra fotografie FAMU

Filip Skalák

studium mezi lety 1993 - 2000

Studovaný program: CZ/Mg