Katedra fotografie FAMU

Filip Hladký (Nyní Šach)

studium mezi lety 2005 - 2007

Studovaný program: CZ/Mg