Katedra fotografie FAMU

Daniela Vokounová

studium mezi lety 1997 - 2016

Studovaný program: BC+Mg+foto+rest.