Katedra fotografie FAMU

Daniela Matějková

studium mezi lety 2003 - 2011

Studovaný program: CZ/Bc+Mg