Katedra fotografie FAMU

Bořivoj Hořínek

studium ukončeno v roce 1977

Studovaný program: umělecká fotografie