Katedra fotografie FAMU

Anna – Beth Warby

studium mezi lety 1993 - 1995

Studovaný program: fotografie angl.