Katedra fotografie FAMU

Alžběta Diringerová

studium mezi lety 2004 - 2014

Studovaný program: CZ/Bc+Mg