Katedra fotografie FAMU

Zuzana Lazarová / Portréty času, 2016

14. 4. od 18:00
Galerie PANEL / FAMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha

Jak nastavit povaze času zrcadlo, aby se ve své abstraktní povaze nechal spatřit? Čas se projevuje skrze neustále probíhající metamorfózu hmoty, na kterou naléhavě a neúprosně dotírá. V portrétech kamenů, které vystavuji, čas uvízl. Lapen hmotou neúnavně tiká v jejích útrobách, dukud nerozemele hmotu zpět na jednotlivé prvky kaleidoskopu periodické tabulky prvků.

Zuzana Lazarová

Publikováno: 11. 4. 2016, Editor KF FAMU