Katedra fotografie FAMU

Večer KF FAMU: Velmi dobře

Večer KF FAMU: Velmi dobře proběhne v režii studentů bakalářského programu. Přestože jsme univerzita se vším, co k tomu patří, jsme si plně vědomi limitů a rizik příliš jednosměrného pedagogického procesu. Je to v posledku vždy nastupující generace, kdo musí určovat podobu současného umění a fotografie. A pedagogickému sboru i publiku nakonec prospěje také kontakt s živými a živelnými strategiemi a technikami prezentace a sebeprezentace. Znalosti pedagogického sboru (nejen) v této oblasti rychle stárnou a
nezbývá tak než se stále učit u žáků. Přejeme Vám i sobě příjemné překvapení, zábavu a poučení!

Samostatná katedra fotografie vznikla na FAMU v roce 1975, v Evropě patří k nejstarším katedrám svého druhu. Nabízí tříletý bakalářský studijní program a navazující dvouletý program magisterský, oba v českém i anglickém jazyce. Studium probíhá primárně v rámci sedmi kmenových ateliérů vedených výraznými osobnostmi fotografie i současného umění obecně – Ateliér dokumentární fotografie vedený Markétou Kinterovou, Ateliér experimentální a studiové fotografie vedený Rudou Prekopem, Ateliér klasické fotografie vedený Martinem Steckerem, Ateliér Nových médií vedený Hynkem Altem a Ateliér intermédií vedený Štěpánkou Šimlovou. Studenti se v nich mají možnost seznámit s celým spektrem technik produkce a postprodukce fotograficky založených obrazů, poznat a pochopit jejich možnosti a limity, nalézat a vynalézat vlastním záměrům i preferencím odpovídající tvůrčí prostředky. Příležitost získávat v průběhu studia zkušenosti na dalších pracovištích FAMU (kamera, střih, zvuk apod.) navíc podporuje přesahy do oblasti audiovize. Nedílnou součástí výuky jsou i kurzy z dějin a teorie fotografie a médií. Studenti se pravidelně účastní významných evropských fotografických festivalů. V rámci našich programů katedra spolupracuje s fotografickými a filmovými školami po celém světě.

Více informací: ctyridny.cz/program-2018/vecer-katedry-fotografie-famu/

Publikováno: 7. 10. 2018, Jan Maštera