Katedra fotografie FAMU

The Well-Deserved Rest

Najmladšia generácia autorov čerpá inšpiráciu zo zložitosti súčasnej politickej, kultúrnej a medziľudskej situácie. Reflektuje koncept sveta, ktorý bol vytvorený na základe falošných ideálov. Neobmedzený prísun vizuálnych informácií determinuje naše vnímanie reality. Virtualita parazituje na archetypálnych situáciách a intimita mizne. Už sme len moment od chvíle, kedy budeme vedieť spochybniť úplne všetko. Oscilujeme na hranici uncanny, ktorá sa pomaly prelieva do stavu, kedy už ani nepochybujeme. Inštalácia simuluje intímny priestor, v ktorom sa odohráva niekoľko naratívov. Jednotlivé videá sú reflexiou študentov katedry fotografie FAMU. Videá podobne ako káblová televízia sleduje široké spektrum tém ako napríklad gendrová problematika, virtualizácia, objektivita, ale aj naivita alebo násilie. Mozaika videí vytvára pole názorov, ktoré spochybňuje súčasné dogmy a pravidlá v spoločnosti.

_________________________________

Vystavujúci autori :
Veronika Čechmánková, Martin Lee, Eugene Martikanen, Jakub Ra Svoboda,Kajetán Tvrdík, Max Vajt

Publikováno: 1. 11. 2019, Jan Maštera