Katedra fotografie FAMU

Přednášky hostů // Open Eye: Kateřina Svatoňová

Středa 26. 4. 2017 v 19:00
FAMU, Smetanovo náb. 2, P – 1
učebna U1, 1. patro.

Přednáška představí právě vydanou monografii Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery, která je kritickým zpracování zcela neznámé pozůstalosti jednoho z předních českých kameramanů Jaroslava Kučery, dlouholetého pedagoga FAMU, spolupracovníka Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného, Karla Kachyni, Zdeňka Podskalského, Oldřicha Lipského či Petra Weigla. Přednáška, doprovázená materiály z této pozůstalosti, se pokusí o teoretické uchopení práce kameramana a jeho základních mediálních praktik v jejich obecnosti, jednak o postižení specifických postupů Jaroslava Kučery. Skrze tento vizuální archiv dovolí přiblížit se Kučerovu pohledu a zkoumat vazby mezi jeho vlastní fotografickou a soukromou filmovou tvorbou a profesionálním natáčením.

Kateřina Svatoňová je vedoucí Katedry filmových studií FF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře a vztahu filmu a jiných médií. Je kurátorkou výstav z dějin filmu a médií, editorkou několika publikací a monotematických periodik a autorkou knih 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (2008), Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (2013) a Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (2016).

Publikováno: 24. 4. 2017, Export Data