Katedra fotografie FAMU

Polák v Polsku

Oproti minulosti se pole tvorby a umělecké praxe mnoha současných studujících fotografické katedry pražské FAMU razantně rozšířila na a za hranice média fotografie, a to jak směrem pohyblivému obrazu či k objektu, tak třeba k inscenování celých imerzních prostředí. Nikdy předtím se jejich práce neodkazovaly tolik k diskurzu současného umění, a tak málo k fotografii jako samostatné umělecké subdisciplíně. Konverze několika vybraných individuálních uměleckých pozic zpět do média fotografie, a to navíc fotografie dokumentační povahy, lze interpretovat mnoha módy: ironicko-doslovným, tedy splnit očekávání vystavit fotografie na festivalu fotografie; ironicko-historickým, s odkazem na „imaginární muzeum“ André Malrauxe, kde medium fotografie umožňuje uskutečnit ideální výběr uměleckých děl; ironicko-pragmatickým, využít relativní snadnost instalace a transportu souboru fotografií oproti jiným mediím; ironicko-konceptuálním, demonstrovat možnost „pomoc si“ při jakékoli kreativní činnosti „konceptem“. K vytvoření fotografií byl přizván Martin Polák, který se vedle své umělecké kariéry ve dvojici s Lukášem Jasanským dlouhodobě specializuje na fotografování uměleckých děl a výstav. Je považován za etalon této disciplíny a opakovaně ve vlastní výstavních projektech rozostřil hranici mezi uměním a fotografií dokumentující umění. Shodou okolností je Polák, což může přispět k pozitivnímu přijetí projektu v současném Polsku.

Publikováno: 22. 5. 2019, Export Data