Katedra fotografie FAMU

OpenEye16: Piotr Tkacz – Architektonické partitury

FAMU, Smetanovo náb. 2
Učebna U1, 1. patro.
Přednáška je v angličtině.

Standardní hudební notace již mnoho let nedostačuje výrazovým potřebám soudobé hudby. To postupně vedlo k rozvoji alternativních forem zápisu, jako je grafická notace, text, nebo jejich kombinace. Přednáška v tomto kontextu představí kompoziční strategie Johna Cage, Romana Haubtenstock-Ramati, R. M. Schafera, Iannise Xenakise a Manfreda Werdera, dále pak vlastní Tkaczovy práce vycházející z architektonických plánů jakožto výchozího bodu zvukové kompozice.

Piotr Tkacz (narozen 1985) je polský improvizátor, podílí se na řadě hudebních projektů (spolupracoval mj. se Seijim Morimotem nebo Alicí Hui-Sheng Chang). Českému publiku se představil i v rámci Ostravských dnů nové hudby. Sólově vystupuje mj. jako Dj 2 Lewe Ręce. Jeho idiosynkratické sety, pojaté podobně ironicky jako jeho pseudonym, jsou mimožánrovými kolážemi spojujícími zdánlivě neslučitelné. Spolu se svým bratrem Mikołajem tvoří duo Radioda, pod touto hlavičkou se poslední tři roky věnují živé hře na radiové přijímače (album Rondo, 2013). Jeho texty o hudbě byly mimo jiné uveřejněny v časopisech HIS Voice, Czas kultury, Glissando, 2+3D, Dwutygodnik/Biweekly a Fragile. Pravidelně vystupuje na významných hudebních festivalech, mj. Animator, Musica Electronica Nova a další.

Cyklus pořádá FAMU –
Katedra fotografie a Centrum audiovizuálních studií.

OpenEye 2016 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

Publikováno: 18. 4. 2016, Export Data