Katedra fotografie FAMU

OpenEye16: Michal Rataj – Malovat zvukem

St 13. 4. 2016, 19:00
FAMU, Smetanovo náb. 2
Učebna U1, 1. patro.
Přednáška je v angličtině.

Zvuk jako médium budující prostorové obrazy – to je linie, která prochází v posledních letech různými polohami tvorby Michala Rataje. Objevuje se v rozhlasových pracích, akusmatické hudbě i živých zvukových koncertech. Autor představí výběr děl z posledních let a prakticky demonstruje grafický tablet jako interaktivní hudební nástroj tak, jak jej používá v poli mezi gestem lidské ruky a zvukem vznikajícím v reálném čase. Michal Rataj také představí aktuální umělecký výzkum na katedře skladby, jehož se v posledních letech účastnili jak studenti hudební, tak i filmové fakulty.

Michal Rataj (narozen 1975) je hudební skladatel, producent, vysokoškolský pedagog. Vystudoval muzikologii na FF UK a skladbu na HAMU. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Jako skladatel se věnuje elektroakustické a instrumentální hudbě, je autorem dvacítky filmových hudeb a stovky zvukových realizací rozhlasových her. Pracoval jako hudební režisér a producent v Českém rozhlase. Od roku 2003 je producentem pořadu Radioateliér zaměřeného na progresívní formy současných akustických umění. Je docentem na katedře skladby HAMU a vyučuje na NYU Prague.

Cyklus pořádá FAMU –
Katedra fotografie a Centrum audiovizuálních studií.

OpenEye 2016 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

Publikováno: 11. 3. 2016, Export Data