Katedra fotografie FAMU

OpenEye16 / Filip Suchomel

4. 5. 19:00

Filip Suchomel  – Fotografie na Dálném východě v bodě 0 – Počátky nového média v Číně a Japonsku v polovině 19. století.

Přednáška představí prvopočátky fotografie na Dálném východě, její postupné etablování jako důležitého nástroje poznání dálněvýchodní společnosti. Autor se zaměří nejen na fotografii určenou pro zahraniční odběratele, jejímiž konzumenty byli především Evropané a Američané, kteří na Dálný východ přijížděli za obchodem, zábavou i jako pouzí cestovatelé, ale rovněž na první práce domácích tvůrců, kteří ve své tvorbě spojovali místní tradiční nazírání se západními importovanými principy.

PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. je historik umění a japanolog. Ve své odborné práci se dlouhodobě věnuje studiu japonského a čínského užitého umění, grafiky, fotografie a vlivům umění Dálného východu na evropskou kulturu od 16. století do současnosti.

Publikováno: 1. 5. 2016, Export Data