Katedra fotografie FAMU

Open Eye: Martin Čihák

Středa 22. 3. 2017 v 19:00
FAMU, Smetanovo náb. 2, P – 1
učebna U1, 1. patro.

KF Famu a CAS FAMU zve na přednášku v rámci cyklu přednášky hostů/ Open Eye:
Martin Čihák: Kinogeometrie filmové avantgardy

Kinogeometrie je filmozpytnou teorií, která vyvěrá ze souběžnosti filmového a geometrického vidění, které nám umožňuje nahlížet tvar filmového díla jako výsledek tvořivé operace, která je ekvivalentní řezu pláště rotačního kužele rovinnou plochou. Obdobně jako má hudba v základu harmonie vyjádřitelné matematicky tak lze za přepestrým světem filmové avantgardy nahlížet vztahy mezi kuželosečkami. Skrze náhled do světa kinogeometrického můžeme zpětně porozumět jevům světa kinematografického a dospět až k zodpovězení takových otázek, které jsme předtím nebyli schopni si nejen položit, ale dokonce ani pomyslet.
Vzhledem k vymezenému času, který nám nedovolí se věnovat ukázkám, doporučuji aby se posluchači, samostatně seznámili alespoň s následujícími díly filmy, které nám poslouží jako zástupné pro snadné utřídění jednotlivých oborů filmové avantgardy:

absolutní film – Hans Richter Rhythmus 21 (1921)
čistý film – Fernand Léger Le Ballet Mécanique (1924)
avantgardní film – Alex Hammid a Maya Deren Meshes of the Afternoon (1943)
sklížený film – Bruce Conner A Movie (1957), Robert Breer Eyewash (1959)
strukturální film – Peter Kubelka Adebar (1957), Kurt Kren 15/67 tv (1967)
spontánní film – Jonas Mekas Walden: Diaries, Notes And Sketches (1969)

Martin Čihák (*1964, Hradec Králové) vystudoval obor učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě UK, posléze střihovou skladbu na FAMU a postgraduální studium na katedře filmové vědy FF UK. V roce 2013 vydal v NAMU rozšířenou verzi své disertační práce Skladebné postupy filmových avantgard pod názvem Ponorná řeka kinematografie. Jako spoluautor a editor se podílel na vzniku publikace K tvarozpytu montážních struktur (PAF, 2016) a Distanční montáž Artavazda Pelešjana (NAMU, 2017). V současné době je pedagogem katedry střihové skladby FAMU. Od poloviny osmdesátých let je příležitostně činný coby nezávislý filmař, případně jako nájemný kameraman, střihač či dramaturg.

Publikováno: 20. 3. 2017, Export Data