Katedra fotografie FAMU

OE16: Petr Lupač – Na okraji digitální propasti

Středa 19. 10. 2016 v 19:00
FAMU, Smetanovo náb. 2
Učebna U1, 1. patro.
Přednáška je v angličtině.

Kdo a jak používá internet? Je jeho neužívání iracionální? Proč je představa digitální generace zavádějící? Internet je natolik obtížně uchopitelný a složitý technologický systém, že veškeré jeho vnímání i snahy o překročení tohoto pojmu představují razantní redukci. Přednáška uvede tři takové málo reflektované reduktivní modely – představy spojené s realizací projektu rozšíření počítačových sítí, vnímání internetu jako konformní praxe využívající spojitý globální virtuální prostor a normativní představu internetu jako technologie, kterou by „každý měl“ soukromě vlastnit a užívat v maximální možné míře. Zastřešující téma i centrální otázka přednášky reaguje na problém absentující imaginace jiných sociálních světů a kolonizace současnosti i budoucnosti.

Petr Lupač působí na katedře sociologie FFUK se zaměřením na obecnou sociologii, sociologii masových a nových médií a sociologii vědy a techniky. Zabývá se výzkumem sociální podmíněnosti současného technologického rozvoje, od roku 2013 se pak zejména ve spojení s pojmem „digital divide“, sociálních a politických aspektů nerovného užívání internetu. Výsledkem této práce je nedávná publikace Za hranici digitální propasti (2015), v níž si klade otázku, zda jsou neuživatelé internetu v současné společnosti znevýhodněni či zda jim v blízké době hrozí riziko sociálního vyloučení.

OpenEye 2016 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny. 

Publikováno: 17. 10. 2016, Export Data