Katedra fotografie FAMU

OE16: Megan Luke – Petrified Vision, Animate Wood

Středa 30. 11. 2016 v 19:00
FAMU, Smetanovo náb. 2
učebna U1, 1. patro.
Přednáška je v angličtině.

Megan Luke – Petrified Vision, Animate Wood: On the Photography of African Sculpture

Krátký film Chrise Markera a Alaina Resnaise Les statues meurent aussi (1953) byl krátce po své premiéře v Cannes zakázán. Důvodem, který přetrval až do pařížského necenzurovaného uvedení v roce 1968, byl jeho kritický postoj k evropské koloniální exploataci. Přednáška Megan Luke se zaměří na reprezentaci afrických artefaktů ve filmu Markera a Resnaise a na kontext jejich umístění v pařížském Musée de l’Homme a londýnském British Museu. Pokusí se tento film začlenit do dějin fotografické reprodukce, která vnesla africké umění do diskurzivního prostoru umění moderního. Dále pak poukáže na manipulace jeho specifických vizuálních konvencí, jež probíhala v součinnosti s rozvojem teorie modernistické plastiky a uměleckého primitivismu a na jejich další využití ve zpravodajství a etnografickém dokumentu.

https://www.youtube.com/watch?v=hzFeuiZKHcg

Megan R. Luke je profesorkou umění a historie na University of Southern California. Je autorkou knihy Kurt Schwitters: Space, Image, Exile (2014), za kterou v roce 2015 obdržela cenu Roberta Motherwella, dále spolueditorkou publikace Photography and Sculpture: The Art Object in Reproduction (2017). V současnosti připravuje k vydání studii The Sculptural Surrogate: Reproduction and the Ritual Object, v níž zkoumá role reprodukčních technologií a materiálů ve vývoji moderních teorií a historií sochařství.

OpenEye 2016 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1
Učebna U1, 1. patro (není-li uvedeno jinak).
Pořádá FAMU — Katedra fotografie
a Centrum audiovizuálních studií.
www.famu.cz

Publikováno: 27. 11. 2016, Export Data