Katedra fotografie FAMU

OE16: Aleš Svoboda – Art After Algorithm

Středa 14. 12. 2016 v 19:00
FAMU, Smetanovo náb. 2
učebna U1, 1. patro.
Přednáška je v angličtině.

Zcela nový typ strojů – počítače – se od svého vynalezení postupně prosadily ve vědě, výrobě i každodenním životě. Jak dopadl průnik umění a počítačové technologie? Počáteční naděje, vkládané do předpokládané intelektuální potence počítačů, postupně značně zastínila praxe okamžitého manuálního manipulování s digitalizovanými soubory. Nicméně linie hledání počítačové podpory samotného tvůrčího procesu se stále bohatě rozvíjí v řadě specifických disciplín „počítačového umění“, dnes označovaných jako počítačové generativní umění, umění umělého života, umění umělé inteligence a evoluční umění. Je takové umění v kontradikci se samotným smyslem umělecké tvorby, nebo cestou k jejímu dalšímu rozvoji?

Aleš Svoboda je výtvarný umělec, teoretik a kritik moderního a současného umění, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Od počátku 80. let zapojoval do své tvorby počítač. Vystavoval na řadě individuálních i kolektivních výstav doma i v zahraničí, teoreticky se zabývá též dějinami počítačového umění, metakreativitou a uplatněním umělé inteligence a umělého života v umění.

OpenEye 2016 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1
Učebna U1, 1. patro (není-li uvedeno jinak).
Pořádá FAMU — Katedra fotografie
a Centrum audiovizuálních studií.
www.famu.cz

Publikováno: 11. 12. 2016, Export Data