Katedra fotografie FAMU

Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský: Kyvadlo a krev ostrorepa

Představíme tématické zákulisí, které doprovází naši autorskou interdisciplinární spolupráci. Barevné pigmenty dotýkající se těla skrze biotechnologii a medicínu.
Smiřování “tábora racionálního se senzibilním a intuitivním”, mezi nimiž balancujeme v našich autorských projektech. Cesta dovnitř našich těl, pohled na těla zvířat, pomalý pohyb, tekuté procesy, mytologie a polymorfismus v průsečíku malby, performance a technického obrazu.

Miroslava Večeřová vystudovala volné umění se zaměřením na fotografii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Camberwell Collage of Arts London. Momentálně působí mezi Londýnem a Prahou.

Pavel Příkaský studoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru Vladimíra Kokolii. Absolvoval stáž na Middlesex University London. Působí v Praze.

Publikováno: 1. 4. 2019, Export Data