Katedra fotografie FAMU

Miloslav Vorlíček: Krematorium času

Kurátorské struktury mají schopnost odkrývat nehmatatelný dialektický vztah mezi tím, co chápeme jako veřejné a tím, co považujeme za soukromé. Až postmodernismu se podařilo odkrýt nedostatky, které se nachází v modernistických uměleckých a teoretických dílech. Na kunshistorických a socio-politických příkladech budou navrženy kurátorské strategie, jež jsou schopny vytvářet platformy, na kterých lze analyticky tvarovat soudržnější chápání dané terminologie a uměleckých postupů.

Miloslav Vorlíček je kurátor a jeden ze zakladatelů galerie „lítost“. Ve své výstavní tvorbě se specializuje na téma procesu a etymologie. Předtím než začal v roce 2016 připravovat galerii „lítost“, vedl společně s Annou Clifford „Life Agency“, kurátorský projekt, který se specializoval na práci s veřejným programem. V roce 2014 Miloslav obdržel magisterský titul z oboru Curating Contemporary Art z Royal College of Art a v roce 2011 obdržel bakalářský titul v oboru Fine Art na Goldsmiths – University of London, oboje ve Velké Británii.

Publikováno: 18. 3. 2019, Export Data