Katedra fotografie FAMU

Lucie Mičíková: River Deep Mountain High

Lucie Mičíková (1986 Tábor, žije a pracuje v Prahe)

Lucie pracuje s výtvarným jazykom vlastnej špecifickej ikonografie, plynule prechádzajúc z maľby do kresby a objektu. Premyslenými konšteláciami zmieneného vytvára prekvapivé priestorové stretnutia, ktorých dôležitým parametrom je čas ako určujúca veličina. Tomu zodpovedá aj jej prax v kolážovaní motívov a materiálov, ktoré sa na seba vrstvia ako časové usadeniny minulej krásy – takej, čo pripomína prírodné deje, fyzikálne javy a pohľady do mikroskopu. Diela vznikajú dlhodobou sústredenou prácou, neraz inšpirované literárnou predlohou v kombinácii s konkrétnymi prežitými skúsenosťami. Ich prostredníctvom okrem iného metaforicky uvažuje aj o intersubjektívnych vzťahoch, o fungovaní ľudskej spoločnosti a jej možných (lepších) budúcnostiach. Autorkina individuálna ženská skúsenosť však nikdy neustupuje zdanlivo univerzálnym témam – v jej vesmíre je podstatná vzájomná láska, ľudskosť a neha.

Publikováno: 6. 4. 2019, Export Data