Katedra fotografie FAMU

Lucia Kuklišová – Kroj

Ve čtvrtek 21.4. 2016 proběhne vernisáž výstavy Lucie Kuklišová – Kroj, pří té příležitosti bude galerie Matmos slavnostně otevřena a zahájena její historicky první sezóna!

Celá středoevropská krajina, stejně tak jako ta v okolí Piešťan, prošla během posledních sta let velmi brutální obměnou. Tempo našeho fungování se rapidně zrychlilo. Všechny rituály, zvyky a obyčeje se postupem času začaly jevit jako zbytečné. Z ničeho nic jsme dostali pocit, že nás přílišně zatěžují. Přijali jsme proto jejich lacinou náhražku. Jakési šidítko, kterým se obveselujeme vždy, když nám kalendář zavelí. Šaty Lucie Kuklišové manifestují pravý opak. Stará forma se naplnila novým obsahem. Senzitivním způsobem v sobě zrcadlí všechna naše zaškobrtnutí a představuje kroj, který je pravým vodítkem k danému kraji. (výňatek z kurátorského textu)

Publikováno: 1. 5. 2016, Editor KF FAMU