Katedra fotografie FAMU

Laura Amann, Jen Kratochvil – Significant Other

Significant Other – praxe založená na výzkumu vycházejícím z různých oborů i geografických oblastí

Laura Amann a Jen Kratochvil představí předměty svého zájmu při utváření dramaturgie svého dlouhodobého projektu zvaného Significant Other (výraz, který v angličtině znamená „drahá polovička“, „choť“, avšak zde jde o pohrávání si s doslovným významem – „to jiné významné/to významné jiné… atd.“ pozn. překl.. Budou kladeny otázky týkající se institucionálního postavení a metodik pro model nezávislého prostoru v různých zeměpisných oblastech společně s konkrétními uměleckými postoji překlenujícími obory umění a architektury s konkrétními ukázkami děl následujících autorů: Harisa Epaminonda, Jasmina Cibic, Wendelien van Oldenborgh a Antonis Pittas.

Significant Other je výstavní prostor v současné době se sídlem ve Vídni, který nabízí formát oscilující mezi polohami vystaveného, psaného a naprogramovaného, pulsující v rytmu odpovídajícím konkrétnímu obsahu a formátu. První cyklus vyzývá k pohledu na vzájemně se ovlivňující vztahy umění a architektury, Vídně a Prahy, jakož i postupy uplatňované při spolupráci jednotlivců i institucí. Druhý, v současné době probíhající cyklus se zaměřuje na postupy založené na výzkumu, uplatňované vizuálními umělci manévrujícími na okraji architektonické praxe ve formě individuálních prezentací a zkoumá mechanismy spolupráce a koprodukce napříč institucionálními hierarchiemi. SO v současnosti připravuje festival m3: Umění v prostoru v historickém centru Prahy, který má být zahájen v červnu 2018.

Laura Amann (nar. 1986) je kurátorkou a architektkou působící ve Vídni a Praze. Je absolventkou kurátorského programu De Appel 15/16 v Amsterdamu, Akademie výtvarných umění a Technické univerzity ve Vídni a École Nationale Supérieure de Paris Malaquais. Ve své praxi využívá tvorbu návrhů, kurátorskou činnost a písemný projev jako prostředek zkoumání mimo jiné jazyka, technologie a práce a jejich vzájemných vztahů a projevů v prostoru. Je spoluzakladatelkou projektu „Significant Other“ a působí jako architektka mimo jiné pro kancelář juri troy architects (A), Élias Guenoun (F). Dříve pracovala jako nezávislá osoba. Jako kurátorka aktivně pracuje pro soukromé, veřejné a akademické instituce a píše pro různé výstavní prostory a časopisy jako jsou Overgaden, Kodaň, jolly joker, Amsterdam, De Ateliers, Amsterdam, Springerin, Vídeň nebo MetropolisM, Amsterdam.

Jen Kratochvil (nar. 1986) je kurátor a kritik ve svobodném povolání působící ve Vídni a Praze. Kratochvil spoluzaložil hybridní, kočovnou výstavní a diskurzivní platformu Significant Other, která má v současné době sídlo ve Vídni. Spolupracuje s filmovou dramaturgií Kina Rudolfinum. V loňském roce byl kurátorem Fotograf Festival #7: Eye in the Sky v Praze. V předchozích letech byl kurátorem PLATO – platformy (pro současné umění) v Ostravě, kde se zaměřil hlavně na médium pohyblivého obrazu. Byl členem kurátorské organizace Are (http://are-events.org/) se sídlem v Praze. Byl pomocným kurátorem a spoluzakladatelem Sedmé kapitoly Prostoru pro pohyblivý obraz (Moving Image Department) v Národní galerii v Praze a současně kurátorem Entrance Gallery v Praze. Vedle zmíněných dlouhodobých projektů Kratochvil působil jako kurátor na nejrůznějších výstavách na mnoha místech – v muzeích, nezávislých prostorách i soukromých galeriích. Byl zástupcem hlavního redaktora kulturního časopisu Artalk.cz a mimo jiné publikoval v časopisech Fotograf Magazine, Art + Antiques a A2.

Publikováno: 20. 3. 2018, Export Data