Katedra fotografie FAMU

Krajina děsná v širé pustině

Klášterní lapidárium, Broumov
26.11. – 22.1.
vernisáž 25. 11. 2016 os 19:00
Otevřeno denně 10 – 16 H, vstup zdarma

Výstava z plenéru studentů Katedry fotografie FAMU

Keď – ako sa traduje – daroval král Přemysl Otakar I. na začiatku 13. sto- ročia zem za „Stenami“ (vychádza z geografického položenia broumovska, odrezaného Broumovskými a Poličskými stenami a Adršpašsko-teplickými skalami) rádu benediktínov, popísal ju ako – krajina děsná v širé pustine. Dnes sa môžeme už iba dohadovať, ako sa to celé v skutočnosti udialo,

čo týmto popisom sledoval… Či tu bola motivácia zmierniť a obhájiť svoju veľkorysosť, alebo iba poukázať na záslužnosť práce ľudí, ktorý do tejto nehostinej krajiny prišli , začali ju odlesnovať, obrábať ju, vytvárať prvé cesty a stavať modlitebny.

Aj v novodobej histórii má Broumovsko svoje nepostrádateľné miesto. Počas 18. storočia začala oblasť zaujímať vedcov, ktorý tu objavili obrovské zásobárne pitnej vody a v kamenných mestách špecifické druhy rastlín a zvierat.

Na výstave sa stretávame s istou reminiscenciou, naväzujúcou
na tieto udalosti. Ďaľší z rady objaviteľov, ktorí si znovu museli nájsť cestu kľukatými chodníčkami skalných stien až k mestám a ich architektúre, ucho- piť toto územie – byť za pomoci fotografie. Úloha neľahká, plná každoden- ných starostí, od v horách stratených študentov, drsných poveternostných podmienok až k organizačným zaškodŕchaniam. Pokiaľ sa nám ale podarí prejsť úskaliami, vyjaví sa nám iná, romantickejšia tvár tohoto miesta.
Čo potom, že celý deň pršalo, keď práve v daždi ma zelená najviac odtie- ňov, odleskov, miesi sa s oparom stúpajúci zo zeme…

Na hrane síl, v děsných podmienkach a pod tlakom tvoriť vznikli silné solitéry pretvárajúce realitu, hneď vedľa nemenej dôležitých deskrip- tívnych opisov architektúry a „pocitových“ fotografií lesa. Zahalené andro- genné bytosti za pomoci, ktorých sa mladý autor snaží vyrovnať so svojou definíciou osobného náboženstva, vedľa presných snímkov pripomínajúcich komerčnú fotografiu architektúry.

Všetky práce pospolu vytvárajú prenesený model Broumovskej krajiny, predranie sa lesom a skalami, odkaz k silnej architektonickej tradícii a stvárňujú tak pomyselné – vizuálne – priestory pre vnútornú kontempláciu.

Výstava pozostáva z prác, ktoré tu študenti vytvorili počas ateliérového sústredenia na konci aprílu 2016.

 

Publikováno: 27. 11. 2016, Editor KF FAMU