Katedra fotografie FAMU

Kateřina Krtilová – Theory of Media and Mediality of Theory

Předpokladem mediální filozofie je to, že filozofie sama se mění spolu se svými médii. Kromě psaní existuje nediskurzivní a nepropoziční „logika“: myšlení v obrazech, pohyblivé obrazy, čísla, diagramy, různé estetické postupy. Na rozdíl od Friedricha Kittlera, mediálně filozofické přístupy zdůrazňují performativnost myšlení v médiích nebo prostřednictvím médií (Dieter Mersch, D.N. Rodowick), což nelze omezit na technickou provozuschopnost. Moderní technologie funguje podle specifické logiky, kterou Martin Heidegger popsal jako zvládnutí reálného, ​​čímž je dáno vše dostupné k dispozici. Když se vrátíme zpět k tomuto pojetí technologie, přednáška na jedné straně zpochybní technické pojetí teorie a zároveň i možnost uplatnění mediálně reflexivní teorie založené na estetických postupech.

Dr. des. Kateřina Krtilová je vědeckou pracovnicí Ústavu pro kritickou teorii na Univerzitě umění v Curychu a koordinátorkou doktorandského studijního programu „Epistemologie estetických postupů“ na Collegium Helveticum v Curychu. V roce 2017 získala doktorát z Bauhaus-Universität Weimar s diplomovou práci na mediální filozofii Viléma Flussera. Ve svém výzkumu se zaměřuje na mediální filozofii, německou mediální teorii a vztahy mezi reflexivitou, performativností a technologií ve filozofii 20. a 21. století. Zorganizovala řadu projektů na téma filozofie médií, v letech 2013-2014, to byl projekt „Pozice a perspektivy německé a české mediální filozofie“ financovaný nadací DFG, od roku 2017 Mezinárodní síť pro mediální filozofii; v roce 2017 též „Projekt Golem – tajuplné výtvory na pomezí vědy, umění a techniky“. Spolu s Kateřinou Svatoňovou editovala antologii Medienwissenschaft. Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií, 2016 a Mizení. Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného v roce 2017. Od roku 2015 je členkou redakční rady časopisu Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie (Mezinárodní časopis pro mediální filozofii), která v současné době připravuje číslo na téma mediality a praxe, kterou připravuje k vydání spolu s Dieterem Merschem.

Publikováno: 2. 5. 2018, Export Data